Czy kogeneracja się opłaca?

Coraz bardziej popularnym na rynku rozwiązaniem pozwalającym na obniżenie kosztów zakupu i produkcji mediów są systemy kogeneracyjne (inaczej układy CHP ang. „Combined Heat and Power”) umożliwiające własne wytwarzanie energii elektrycznej
i cieplnej.

W celu wykazania opłacalności wdrożenia systemu kogeneracyjnego porównano koszty ponoszone na media przy rozwiązaniu tradycyjnym (zakup energii elektrycznej z Zakładu Energetycznego i produkcja energii cieplnej w własnej kotłowni gazowej) i przy zastosowaniu modułu kogeneracyjnego. Analizę przeprowadzono dla obiektu o zapotrzebowaniu ciągłym na prąd i ciepło na poziomie ok. 400 kW. Continue reading